Naše služby

 • 1. Účetnictví

  - daňová evidence (jednoduché účetnictví): Kč

  a) cena za položku 16,50-
  b) měsíční paušál od 1 000,-
  c) zpracování účetní evidence, účetní závěrky, včetně daň. přiznání, jednorázově/rok 2 000,-
  d) hodinová sazba 350,-

  - podvojné účetnictví

  a) cena za položku 27,50-
  b) měsíční paušál / dle počtu položek při zpracování 3 000,-
  c) zpracování daň. evidence včetně závěrky a dań. přiznání ( jednorázově za rok ) 4 000,-
  d) hodinová sazba 400,-

 • 2. Mzdy a personalistika

  a) zpracování mzdy jednoho zaměstnance 250,-
  b) kompletní vedení mezd a personalistiky/jedna osoba 350,-
  c) hodinová sazba 350,-
  d) zpracování přihlášek, odhlášek, personální změny 150,-

 • 3. Daňová přiznání

  a) fyzických osob /pouze závislá činnost/ 600,-
  b) fyzických osob /kombinace závislé činn. + OSVČ, nebo jiné příjmy/ 1 000,-
  c) fyzických osob OSVČ, podnikatel 1 500,-
  d) právnických osob, mimo akciové společnosti 2 000,-
  e) právnických osob – akciové společnosti 3 000,-
  f) silniční daně 1 000,-
  g) dani z nemovitosti 1 000,-
  h) dani z přidané hodnoty 1 000,-

 • 4. Ostatní činnosti

  a) hodinu práce nad rámec smluvní činnosti 350,-
  b) poradenství, daňové . účetní,. mzdové , personální 350,-